00:00:00

00:00:00

ინტერვენციული რადიოლოგია თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში - "მკურნალის" სტუმრია, ნიკოლოზ ონაშვილი (ნაწილი II)

ინტერვენციული რადიოლოგია თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში - "მკურნალის" სტუმრია, თბილისის ცენტრალური საავადმყოფოს ინტერვენციული რადიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი ნიკოლოზ ონაშვილი.

2023-09-07 07:47:22

კომენტარები

გააკეთე კომენტარი

LIVE