რადიო “პალიტრა” ეთერში გავიდა 2008 წლის 17 აგვისტოს. საზოგადოებრივ-პოლიტიკური რადიოს მიზანია ობიექტურად და ოპერატიულად მიაწოდოს მსმენელს მისთვის საჭირო ინფორმაცია. მაუწყებლობის საერთო მოცულობა - 24 საათი. თანამედროვე მუსიკა და 80-90 წლებიდან მოყოლებული მუსიკალური ჰიტები. თემატური მიმართულება – საინფორმაციო, საავტორო, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და შემეცნებითი რადიოპროექტები.

რადიოპროექტების თემატური მიმართულებები

LIVE